ـــــــ . "باهنرستان هنرهاي زيباي ايران آشنا شويد". دوره1، ش7 (ارديبهشت42): 36-39، تصوير.

 

 

خلاصه:محل هنرستان، دروسي كه درآنجا تدريس ميشود، توانايي هنرجويان واساتيد.

 

 با هنرستان هنرهاي زيباي پسران آشنا شويد

 

در منتهي اليه شمال شرقي كوه تنكابن، نرسيده به پيچ شميران يعني نزديك همان جائي كه امروز بنام بيمارستان زنان ناميده مي‌شود و محل مراجعه زياد خانواده‌ها مي‌باشد خانه‌اي وجود دارد كه بر سر در آن تابلويي كه عنوان «هنرستان هنرهاي زيباي پسران»روي آن نوشته شده توجه هر عابري را بخود جلب مي كند.

اين هنرستان در سال 1332 تأسيس شده و داراي حياط وسيعي است و ساختمان آن كمي به سبك قديم ساخته شده و درختهاي زيادي در محوطه آن ديده مي شود. در فاصله هاي 15/8تا 45/11 و 2 تا 5 بعد از ظهر هر روز عده اي از جوانان 16 تا 19 ساله وطن ما، در حالي كه هر يك وسايل كار عملي و كتابهاي آموزشي در دست دارند به اين هنرستان مي‌آيند و تعليم مي‌گيرند. به اين عده از جوانها هنرجو مي‌گويند زيرا در آنجا علاوه بر دروس علمي، رشته‌هاي هنرهاي تزئيني، نقاشي و پيكر سازي را هم عملاً فرا مي‌گيرند.

در آخر هر سال (سال تحصيلي) آثار هنري هنرجويان هنرستان زيباي پسران بمنظور معرفي و تشويق و نشان دادن چگونگي پيشرفت سطح هنر آنها نسبت به سالهاي قبل به معرض نمايش گذارده مي‌شود. آموزش نقاشي، مجسمه سازي، هنرهاي ملي و همچنين مواد دروس نظري صبح‌ها و عصرها    [36]    زير نظر استاد ورزيده و مبرز و دبيران شايسته انجام مي‌گيرد.

هنر جويان هنرهاي در حال نقاشي «طبيعت بيجان»

داوطلبان تحصيل در اين هنرستان با در دست داشتن گواهينامه قبولي سيكل اول متوسطه، پس از گذراندن مسابقه ورودي كه در ابتداي هر سال تحصيلي صورت مي گيرد مي توانند در آن به تحصيل اشتغال ورزند و پس از سه سال تحصيل و موفقيت كامل در هر يك از امتحانات عملي و دروس نظري، به دريافت ديپلم كامل متوسطه فني نايل خواهند شد.  

هنرستان هنرهاي زيباي پسران دولتي و مجاني است و كليه وسايل كارهاي هنري به رايگان در اختيار هنرجويان نهاده مي شود و موضوعهايي كه براي كارهاي هنري انتخاب مي گردد اغلب از روي طبيعت و گاهي خيالي است كه هنرجو بايد فقط به كمك قوه تصور و تجسم، موضوع را تصوير نمايد.

در قسمت نقاشي هنرجويان ابتدا بايد از روي مجسمه‌هاي مختلف طراحي نمايند و پس از اينكه در اين قسمت پيشرفت كردند از نمونه‌هاي مختلف ديگر مانند چهره و طبيعت بيجان طراحی و رنگ آميزي كنند.اغلب نمايش صحنه‌ها، مناظر و موضوعهاي مختلف را به صورت اسكيس و با كمك تصور و تخيل انجام مي دهند.

هنر جويان كلاس مجسمه سازي در حال ساختن مجسمه

هنر جويان كلاس مينياتور در حاليكه از راهنمايي استاد استفاده ميكنند

 در سال اول تحصيل در هنرستان بيشتر كارها طراحي و سياه و سفيد است و در سالهاي دوم و سوم تمام كارها رنگي خواهد بود.

روي هر يك از برنامه هاي عملي مدت 2 الي 4 روز كه ابتدا بستگي به تناسب موضوع انتخابي دارد كار مي‌كنند و در آخر هر هفته كارهاي تمام شده بوسيله هيئتي از استادان مورد بررسي و قضاوت قرار مي‌گيرد و هريك از آنها با مقياسهاي متوسط، خوب و بسيار خوب از ديگري مشخص مي‌شود.

ارتقاء هر هنرجو از كلاسي به كلاس ديگر طبق آئين نامه هنرستان، به پذيرفته شدن تعدادي از كارهاي هفتگي و قبولي در آزمايشهاي  مواد دروس نظري در پايان هر سال تحصيلي ارتباط دارد.

هنرجويان هنرستان ظرف سه سال علاوه بر آموختن نقاشي، مجسمه سازي و هنرهاي ملي به تمام آثار و علائم و نقوشي كه از خصوصيات هنرهاي ايراني از دوران باستان تاكنون است آشنا مي‌شوند و با اجراي برنامه هاي طراحي مستند تخيلي،     [39]     هر نوع طراحي از اقسام گياهان و حيوانات و رنگ آميزي آنها را مي‌آموزند.

دروس نظري هنرستان عبارت از علم مناظر و مرايا، تشريح هنري، تاريخ هنر، زبان خارجه

(انگليسي يا فرانسه) زيبايي شناسي، ادبيات فارسي و فولكلور و روانشناسي مي‌باشد.

هنر جويان كلاس مينياتور در حال اتمام يكي از آثار مينياتور

گوشه اي ديگر از كلاس مجسمه سازي هنرستان

هنرآموزان هنرستان:

در رشته هنرهاي ملي (مينياتور، تذهيب، نقشه قالي و كاشي) هنرآموزان هنرستان عبارتند از:

آقاي استاد حسين بهزاد ـ آقاي نصرت يوسفي ـ آقاي ابوطالب مقيمي و آقاي غلامحسين اسكنداني.

رشتة نقاشي : آقاي هانيبال الخاص ـ آقاي علي آذرمگين

رشتة مجسمه سازي : آقاي علي قهاري

رشته طراحي مستند تخيلي : آقاي دكتر منوچهر گلزاري

رشته طراحي مستند ملي : آقاي رضا فروزي

دبيران دروس نظري هنرستان عبارتند از:

خانم آذر توز ادبيات فارسي ـ خانم امير ارجمند زبان انگليسي ـ آقاي حالتي پرسپكتيو و تشريح هنري ـ آقاي ذكاء تاريخ هنر ـ آقاي احمديان تاريخ و جغرافيا و علوم اجتماعي ـ آقاي دكتر بهروزان ميتولوژي ـ آقاي كيميا قلم خط ـ آقاي سرخي هندسه و رسم و آقاي محمد رضا نخعي آموزش و پرورش.     [39]

هنر جويان كلاس نقاشي در حال تهية تابلوهايي از رنگ روغن

هنر جوي كلاس مجسمه سازي هنگام تراشيدن قسمتهايي از مجسمه